8 fluffiga fladdermöss-fakta

Gnuernas, zebrornas och antilopernas årliga migration, kallad den stora migrationen, må vara stor, men världens största däggdjursmigration tillhör faktiskt fladdermössen. Under den stora migrationen blir de ibland så många som 2 miljoner djur som förflyttar sig, men det är inget mot de upp till 10 miljoner fladdermöss som flyger mellan den Demokratiska republiken Kongo och grannlandet Zambia.

 1. Denna enorma migration, då himlen stundtals blir nästan helt svart, upptäcktes först på 1980-talet. Det är palmflyghundar (Eidolon helvum) som förflyttar sig till Kasanka nationalpark i Zambia för att proppa sig fulla av ett överflöd av diverse frukter, bl.a. masuku.
 2. Fladdermöss är den näst artrikaste däggdjursgruppen i världen. Det finns mer än 1200 arter, och alla kan flyga. Men även om deras flygförmåga påminner starkt om fåglarnas, så utvecklades den ur evolutionssynpunkt helt på egen hand (även kallat konvergent).
 3. För människor är fladdermöss både nytto- och skadedjur. De äter bl.a. en hel del skadeinsekter, vilket minskar bruket av bekämpningsmedel. Deras dynga, guano, har tagits från grottor i åratal för att användas som gödsel, och de sprider även frön och pollinerar blommor. Speciellt vissa tropiska plantor är helt beroende av fladdermössen. De äts också i en hel del länder, speciellt i Asien. Men de är också naturliga reservoarer av många patogener, som t.ex. rabies. Då fladdermöss rör sig över stora områden, är väldigt sociala och lever ganska långa liv så kan de lätt sprida sjukdomar.
 4. Fladdermössens vetenskapliga namn, Chiroptera, betyder handvinge på klassisk grekiska. De är de enda däggdjuren som kan flyga aktivt, det vill säga inte glida eller sväva som t.ex. flygekorrar gör.

 1. Fladdermöss lever i genomsnitt tre gånger längre än däggdjur med liknande kroppsstorlek. Vissa arter kan bli så gamla som 30 år.
 2. De största fladdermössen är av arterna guldmantlad flyghund (Acerodon jubatus) och egentliga flyghundar (Pteropus), som kan väga upp till 2 kg och ha ett vingspann på nästan 2 meter. Den minsta är Trynfladdermusen (Craseonycteris thonglongyai), vilken endast väger ca 2 g och har ett vingspann på ca 15 cm. Trynfladdermusen anses dessutom vara världens minsta däggdjur.
 3. Deras diet varierar mellan de olika arterna: vissa äter insekter, andra frukt, och vissa till och med blod. Nästan alla är nattaktiva, och sover i grottor eller liknande strukturer. De finns över så gott som hela världen, förutom där det är riktigt kallt, som polarregionerna. Även på vissa avlägsna öar i Oceanien saknas dem.
 4. I många kulturer associerar man fladdermöss med mörker, ondska, häxor, vampyrer och döden. Men också den numera ikoniska superhjälten Bruce Wayne, mera känd som Batman.

Vill du åka på safari och uppleva världens största däggdjursmigration på plats? Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontakta oss redan idag för mer information

  Jag godkänner att The African Safari Company AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med vår Dataskyddspolicy. *

  Okavangodeltat, Botswana