The Big Five – Storvilt

Begreppet “The Big Five” är en gammal jägarterm som hänvisar till de fem svåraste och farligaste djuren i Afrika att jaga till fots. Dessa djur—elefant, lejon, noshörning, leopard och afrikansk buffel—jagades med grovkalibriga vapen under så kallad storviltsjakt. Numera är storvilt och The Big Five standardtermer inom safariturismen, och även en erfarenhet högt upp på folks bucket lists.

Bevarandestatus

Den afrikanska leoparden, det afrikanska lejonet, och den afrikanska elefanten klassificeras alla som sårbara. Den sydliga vita noshörningen klassificeras som nära hotad medan den svarta noshörningen klassificeras som kritiskt hotad. Minst hotad är den afrikanska buffeln, även om tjuvjakt och urbanisering tyvärr också reducerar deras antal.

The Big Five

Elefant

Elefanten är nutidens största landdjur—den största individen hade en vikt på nära 11 ton. De två arterna av afrikansk elefant är Savannelefant eller Stäppelefant (Loxodonta africana) och Skogselefant (Loxodonta cyclotis).

Tjuvjakten på deras betar (elfenben), kött och hud är ett av de största hoten mot elefantpopulationen, men även habitatdegradering och konflikter med lokalbefolkning.

På grund av detta finns i Afrika numera endast ca 400 000 elefanter kvar.

Lejon

Bland kattdjuren är det endast tigern som är större än lejon. Vuxna lejonhannar väger mellan 150-250 kg medans lejonhonor väger mellan 120-180 kg.

Lejon klassificeras som sårbara enligt IUCN:s rödlista, och idag finns det mellan 16000 och 40000 vilda lejon kvar i Afrika. De främsta orsakerna för deras nedgång är sjukdomar, habitatdegradering och konflikter med människor.

Noshörning

Dagens noshörningsarter har antingen ett eller två horn på nosen. Det karakteristiska hornet har ingen kärna av ben, utan består helt och hållet av keratin. Det största hornet som uppmätts hade en längd på ca 1 meter och 50 centimeter.

Noshörningar ser inget vidare, men desto bättre är deras hörsel och luktsinne.

Alla fem noshörningsarter är idag hotade av utrotning. Främst är det tjuvjakt som ligger bakom detta, men även habitatdegradering. Förutom människan har vuxna noshörningar inga naturliga fiender.

Leopard

Leoparden är ett hemlighetsfullt och skyggt kattdjur som är mest aktiv mellan solnedgång och soluppgång, och vilar resten av dagen bland buskar, stenar eller uppe på en trädgren.

Den kan uppnå hastigheter uppemot 60 km/h på kortare sträckor, hoppa uppemot 3 meter högt och 6 meter långt.

Leoparden är listad som sårbar på IUCN:s rödlista till stor del p.g.a. habitatdegradering och tjuvjakt.

Afrikansk buffel

Både honor och hannar har horn, och hos hannarna kan de nå upp till en längd av 165 cm. Hannarna har dessutom en hård “sköld” som förbinder deras horn. Afrikansk buffel, eller Kafferbuffel som den också kallas, väger mellan 500 och 1000 kg.

Parasiter finns det gott om på deras hud, och därför ser man oftast oxhackare på bufflarnas rygg som pickar i sig dom.

Förutom människan har en vuxen afrikansk buffel nästan inga fiender. Undantaget är sjuka individer eller när de korsar floder. Det finns t.o.m. instanser då bufflar har dödat predatorer som angripit dem, som t.ex. lejon.

De anses allmänt som bland de farligaste djuren på den afrikanska kontinenten, och dödar människor varje år.

Vill du se The Big Five på plats i Afrika? Kontakta oss redan idag för mer information.