Välgörenhet

lionpaws

Vi inser vikten av att stödja hjälpprojekt som leder till att behövande får se sina villkor förändras till det bättre på ett bestående sätt. Dessa eldsjälar som vi samarbetar med utgör i sig viktig del i den mänskliga värme som präglar den östafrikanska kulturen. För oss som har tagit denna del av världen till vårt hjärta har det följaktligen blivit en hjärtesak att ge något tillbaka.

Efter alla dessa arbetsamma och givande år i Östafrika, där vårt systerföretag Tour Africa Safaris Ltd., Nairobi, Kenya, varit verksamt i mer än ett kvarts sekel, är föresatsen att fortsätta att arbeta för dessa program starkare än någonsin.

Starehe Boys School, Kenya
Den största framgången som denna hängivna skola har uppnått är att den har lyckats ge ett så stort antal fattiga och underprivilegierade barn högre utbildning och givit tusentals andra en kunskapsgrund som de utan skolans hjälp aldrig skulle ha fått. Skolan har lyckats sällsynt väl med sina studenter, varav många fått ledande positioner i det kenyanska samhället och blivit goda förebilder.

Dagoretti Children’s Center, Kenya
Detta är inte bara ett hem för övergivna och handikappade barn, utan utöver social och funktionell rehabilitering verkar den här organisationen för att ge dessa barn en adekvat yrkesutbildning som hjälper dem att bli samhällsnyttiga medborgare med egna inkomster. Som insamlare och samordnare är vi i vår tur mycket tacksamma för allt bistånd och stöd som vi erhåller från andra välgörande organisationer i form av skolmaterial och rehabilitering som del i detta projekt.

Carving School, Zanzibargiving back
Zanzibar är vida berömt för sina utsökta sniderier – en gammal swahilisk mästartradition här. Vi stöttar helhjärtat detta värdefulla initiativ till att föra en gammal kulturtradition vidare till nya generationer.

Besök till ovanstående platser kan arrangeras på efterfrågan.